Dirac delta fonksiyonu

Adını Paul Dirac' tan alan Dirac delta fonksiyonu tek boyutta

Dirac delta fonksiyonu
Olasılık yoğunluk fonksiyonu
Yığmalı dağılım fonksiyonu

Yarı-maksimum konvensiyonu , burada x0 = 0
Parametreler konum (reel)
Destek
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (OYF)
Birikimli dağılım fonksiyonu (YDF)    (Heaviside)
Ortalama
Medyan
Mod
Varyans
Çarpıklık (tanımlanmamış)
Fazladan basıklık (tanımlamamış)
Entropi
Moment üreten fonksiyon (mf)
Karakteristik fonksiyon

şeklinde tanımlıdır. Bu gösterime uyacak bütün matematik temsillerine delta fonksiyonu veya delta fonksiyonunun temsili denir. Delta fonksiyonu n boyuta genellenebilir. Gösterimi ise şeklinde olur. Burada x ve x0 n boyutlu vektörlerdir. Diğer taraftan n boyutta delta fonksiyonu her bir boyuttaki delta fonksiyonlarının çarpımı şeklinde de yazılabilir. Örneğin 3 boyutta

Dirac-Delta fonksiyonu basamak fonksiyonunun türevidir.

Delta fonksiyonunun bazı özellikleri:

  • burada , u(x) fonksiyonunun kökleridir.

Bazı delta temsilleri:

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.