Paromomisin

Paromomycin bir aminoglikozit grubu antibiyotiktir. 1950'lerde ilk kez Streptomyces krestomuceticus'tan izole edilmiştir.[1] Aynı zamanda monomycin ve aminosidine gibi isimleri de vardır.[2]

Kullanım alanları

Cryptosporidiosis, amibiyazis ve leishmaniazis gibi bağırsak enfeksiyonlarına etkilidir.

İntramüsküler enjeksiyon ve kapsül formu mevcuttur.

Mekanizma

Paromomycin 16S ribozomal RNA'ya bağlanarak protein sentezini inhibe eder.

Kaynakça

  1. Davidson R.N., den Boer M., Ritmeijer K. (2008). "Paromomycin". Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 103 (7). ss. 653-60. doi:10.1016/j.trstmh.2008.09.008. PMID 18947845.
  2. Neal R.A.; ve diğerleri. (1994). "Aminosidine ointments for the treatment of experimental cutaneous leishmaniasis". Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 88 (2). ss. 223-5. doi:10.1016/0035-9203(94)90307-7. PMID 8036682.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.