Lucania (thema)

Lucania, imparator II. Nikiforos (h. 963-966) hükümdarlığında yaklaşık 968 yılında Güney İtalya'da kurulmuş Bizans eyaletidir (Thema). Daha eski Bizans eyaletleri olan doğuda Longobardiya ve batıda Calabria eyaletlerinin arasında yer alır ve

Theme of Lucania
Bizans İmparatorluğu Thema
c. 968 - 1050ler
Lucania harita üzerinde
İtalya'da Bizans themaları (sarı) y. 1000.
Merkez Tursi
Historical era Orta Çağ
 - Bizans döneminde İtalya'nın yeniden düzenlenmesi c. 968
 - Güney İtalya'nın Normanlar tarafından fethi 1050ler

Calabria'dan (Latinianon, Lagonegro ve Mercurion bölgeleri) gelen Bizans Rumların 10. yüzyılın başlarında yerleştiği ve çoğunlukla Lombard nüfusunun yer aldığı Longobardiya temasındaki bölgeleri kapsayacak şekilde kuruldu. Tursi, hem themanın başketi hem de eyaleti kapsayan yeni bir metropolitan piskoposunun oturacağı yer olarak olarak seçildi. Lucania theması muhtemelen Bari'de oturan İtalya Katepanonun genel yönetimi altındaydı.

Bölge kabaca modern İtalyan bölgesi Basilicata'ya tekabül eder.

Kaynakça

Özel
    Genel
    • Loud, G.A. (2006). "Southern Italy in the tenth century". Reuter, Timothy (Ed.). The New Cambridge Medieval History, Volume III c. 900–c. 1204. Cambridge University Press. ss. 624-645. ISBN 0-521-36447-7.
    • Guillou, André (1965). "La Lucanie byzantine: Étude de géographie historique". Byzantion (Fransızca). Cilt 35. ss. 119-149.

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.