Dikdörtgen

Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgene denir.

ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinin ve dik açılarından biri olan C açısının gösterimi

Bir dikdörtgende, karşılıklı kenarların orta noktalarını birleştiren birbirine dik iki simetri ekseni vardır. Bu eksenlerin kesim noktası aynı zamanda köşegenlerin de kesim noktasıdır, bu noktaya simetri merkezi denir. Dikdörtgenin dört açısı da dik açıdır ve köşegenleri birbirine eşittir. Dikdörtgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Eski adı ise mustatil'dir.[1]

Alan = a x b

Özellikleri

  • Dikdörtgenin dört açısı da 90 derecedir. İç açıları toplamı 360 derecedir.
  • Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
  • Dikdörtgen simetrik bir şekildir.
  • Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir.
  • Dikdörtgen aynı zamanda bir dörtgendir.
  • Dikdörtgenin iki tane köşegeni vardır. Uzunlukları eşittir.
  • Dikdörtgenin alanı A=a.b dir.
  • Dikdörtgenin çevre uzunluğu Ç=2(a+b) dir.
  • Dikdörtgenin 4 köşesi vardır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.