Deltoid (geometri)

Öklid geometrisinde deltoid, tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgendir.

Deltoid şekli.

Özellikleri

Eğer bir dörtgen aşağıdaki özellikleri taşıyorsa deltoiddir.

  • İki çift birbirine eş kenar vardır.
  • Köşegenler dik kesişir.
  • Köşegenlerden biri simetri eksenidir. (ve deltoidi iki eş üçgene ayırır)
  • Köşegenlerden biri açıortaydır.

Alan

Köşegenleri dik kesişen tüm dörtgenlerde olduğu gibi deltoidin de alanı köşegen uzunlukları çarpımının yarısı olarak bulunur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.