Köşegen

Köşegen ya da diyagonal bir çokgenin ardışık olmayan köşeleri ya da bir çokyüzlü'nün aynı düzlem üzerinde olmayan iki köşesi arasında çekilen doğruya denir. Köşegen aynı zamanda matrisin köşegeni boyunca dizili olan değerlerine verilen addır.

Kenear uzunlukları birim olan küp'ün köşegenleri. AC' (mavi ile gösterilen) cisim köşegenidir ve uzunluğu 'dür, AC (kırmızı ile gösterilen) ise yüzey köşegenidir ve uzunluğu 'dir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.