Asur kralları listesi

Bu sayfa ilk zamanlardan itibaren Asur Krallarını listelemektedir. Kayıp tarihler için Babil kronolojisi ile senkronize olarak hazırlanmıştır.

Mezopotamya
Fırat · Dicle
Asuroloji · Sümeroloji
İmparatorluklar / Şehirler
Sümerler
Eridu · Kiş · Uruk · Ur
Lagaş · Nippur · Girsu
Akad İmparatorluğu
Akad · Mari
Amoriler
İsin · Larsa
Babil İmparatorluğu
Babil · Kalde
Asur İmparatorluğu
Asur · Nemrut
Horsabad · Ninova/Nineveh
Elam
Susa
Mezopotamya tarihi
Sümer (kral listesi)
Asur kralları listesi
Babil kralları listesi
Hitit kralları listesi
Sümerce · Akadca
Elam dili · Aramice
Hurrice · Hititçe
Enuma Eliş · Gılgamış
Ziggurat · Nibiru
Marduk · Asur-Babil dinleri

Krallar için aşağıda verilen tarihlerde MÖ 14. ile MÖ 11. arasındaki hükümdarlık süreleri sorunludur, tarihleme hangi Asur Kral listesine öncelik verildiğine göre değişmektedir. Bu döneme ait aşağıda verilen kral listesi Asur Kral Listesi B ve C baz alınarak hazırlanmıştır. Bu listelerde Ninurta-apal-Ekur ve Ashur-nadin-apli üç yıl hükümdarlık yapmış gözükmektedirler. Geleneksel Asur Kral Listesi A’ya dayanan bir liste Ninurta-apal-Ekur’a 14 yıl ve Ashur-nadin-apli’ye 4 yıl hükümdarlık süresi vermektedir.

MÖ 11. ile MÖ 9. arasındaki tarihler de MÖ 9.'den sonraki tarihler kadar güvenilir olmasa da, pek çok Asur bilimci tarafından mutabık kalınan tarihlerdir. Asur döneminin sonlarının tarihlenmesi çözülememiş bir konudur. Çünkü MÖ 6. yüzyıl sonrasına ait bir liste mevcut değildir.

Erken Dönem

Çadırlarda yaşayan krallar

 • Tudiya
 • Adamu
 • Yangi
 • Suhlamu
 • Harharu
 • Mandaru
 • Imsu
 • Harsu
 • Didanu
 • Hanu
 • Zuabu
 • Nuabu
 • Abazu
 • Belu
 • Azarah
 • Ushpia
 • Apiashal

Babaları bilinen krallar

 • Apiashal, Ushpia’nın oğlu
 • Hale, Apiashal’ın oğlu
 • Samani, Hale’nin oğlu
 • Hayani, Samani’nin oğlu
 • Ilu-Mer, Hayani’nin oğlu
 • Yakmesi, Ilu-Mer’in oğlu
 • Yakmeni, Yakmesi’nin oğlu
 • Yazkur-el, Yakmeni’nin oğlu
 • Ila-kabkabu, Yazkur-el’in oğlu
 • Aminu, Ila-kabkabu’nun oğlu

Kavimleri bilinmeyen krallar

 • Sulili, Aminu’nun oğlu
 • Kikkia (MÖ 2000-MÖ 1985)
 • Akiya (MÖ 1985-MÖ 1970)
 • I. Puzur-Ashur (MÖ 1970-MÖ 1960)
 • Shallim-ahhe (MÖ 1960-MÖ 1945)
 • Ilushuma (MÖ 1945-MÖ 1906) (Güney Mezopotamya'ya yayıldı)
 • I. Erishum (MÖ 1906-MÖ 1867)
 • Ikunum (MÖ 1867-MÖ 1860)
 • I. Sargon (MÖ 1860-MÖ 1850) (Nimud tapınağı/kalesinde hükmetti)
 • II. Puzur-Ashur (MÖ 1850-MÖ 1830)
 • Naram-Sin (MÖ 1830-MÖ 1815)
 • II. Erishum (MÖ 1815-MÖ 1809)
 • I. Shamshi-Adad (MÖ 1809-MÖ 1781)
 • I. Ishme-Dagan (MÖ 1780-MÖ 1741)
 • Mut-Ashkur (MÖ 1730-MÖ 1720)
 • Rimush (MÖ 1720-MÖ 1710)
 • Asinum (MÖ 1710-MÖ 1706)
  • Nasir-Sin
  • Sin-namir
  • Ibqi-Ishtar
  • Adad-salulu
  • Adasi
 • Belu-bani (MÖ 1700-MÖ 1691)
 • Libaia (MÖ 1690-MÖ 1674)
 • I. Sharma-Adad (MÖ 1673-MÖ 1662)
 • Iptar-Sin (MÖ 1661-MÖ 1650)
 • Bazaia (MÖ 1649-MÖ 1622)
 • Lullaia (MÖ 1621-MÖ 1618)
 • Shu-Ninua (MÖ 1615-MÖ 1602)
 • II. Sharma-Adad (MÖ 1601-MÖ 1598)
 • III. Erishum (MÖ 1598-MÖ 1586')
 • II. Shamshi-Adad (MÖ 1567-MÖ 1561)
 • II. Ishme-Dagan (MÖ 1561-MÖ 1545)
 • III. Shamshi-Adad (MÖ 1545-MÖ 1529)
 • I. Ashur-nirari (MÖ 1529-MÖ 1503)
 • III. Puzur-Ashur (MÖ 1503-MÖ 1479)
 • I. Enlil-nasir (MÖ 1479-MÖ 1466)
 • Nur-ili (MÖ 1466-MÖ 1454)
 • Ashur-shaduni (MÖ 1454)
 • I. Ashur-rabi (MÖ 1453-MÖ 1435)
 • I. Ashur-nadin-ahhe (MÖ 1435-MÖ 1420)
 • II. Enlil-nasir (MÖ 1420-MÖ 1414)
 • II. Ashur-nirari (MÖ 1414-MÖ 1407)
 • Ashur-bel-nisheshu (MÖ 1407-MÖ 1398)
 • Ashur-rim-nisheshu (MÖ 1398-MÖ 1390)
 • Ashur-nadin-ahhe II (MÖ 1390-MÖ 1380)

Orta Asur Dönemi

 • I. Eriba-Adad (MÖ 1380-MÖ 1353)
 • Ashur-uballit I (M.Ö. 1353-M.Ö. 1317)
 • Enlil-nirari (M.Ö. 1317-M.Ö. 1307)
 • Arik-den-ili (M.Ö. 1307-M.Ö. 1295)
 • Adad-nirari I (M.Ö. 1295-M.Ö. 1263)
 • Shalmaneser I (M.Ö. 1263-M.Ö. 1233)
 • Tukulti-Ninurta I (M.Ö. 1233-M.Ö. 1196)
 • Ashur-nadin-apli (M.Ö. 1196-M.Ö. 1193)
 • Ashur-nirari III (M.Ö. 1193-M.Ö. 1187)
 • Enlil-kudurri-usur (M.Ö. 1187-M.Ö. 1182)
 • Ninurta-apal-Ekur (M.Ö. 1182-M.Ö. 1179)
 • Ashur-Dan I (M.Ö. 1179-M.Ö. 1133)
 • Ninurta-tukulti-Ashur (M.Ö. 1133)
 • Mutakkil-nusku (M.Ö. 1133)
 • Ashur-resh-ishi I (M.Ö. 1133-M.Ö. 1115)
 • Tiglath-Pileser I (M.Ö. 1115-M.Ö. 1076)
 • Asharid-apal-Ekur (M.Ö. 1076-M.Ö. 1074)
 • Ashur-bel-kala (M.Ö. 1074-M.Ö. 1056)
 • Eriba-Adad II (M.Ö. 1056-M.Ö. 1054)
 • Shamshi-Adad IV (M.Ö. 1054-M.Ö. 1050)
 • Ashur-nasir-pal I (M.Ö. 1050-M.Ö. 1031)
 • Shalmaneser II (M.Ö. 1031-M.Ö. 1019)
 • Ashur-nirari IV (M.Ö. 1019-M.Ö. 1013)
 • Ashur-rabi II (M.Ö. 1013-M.Ö. 972)
 • Ashur-resh-ishi II (M.Ö. 972-M.Ö. 967)
 • Tiglath-Pileser II (M.Ö. 967-M.Ö. 935)
 • Ashur-Dan II (M.Ö. 935-M.Ö. 912)

Yeni Asur Dönemi

 • II. Adad-nirari (MÖ 912 – MÖ 891)
 • II. Tukulti-Ninurta (MÖ 891 – MÖ 884)
 • II. Ashur-nasir-pal (MÖ 884 – MÖ 859)
 • III. Şalmanezer (MÖ 859 – MÖ 824)
 • V. Shamshi-Adad (MÖ 822 – MÖ 811)
 • III. Adad-nirari (MÖ 811 – MÖ 783)
  • (Semiramis), vekaleten, (MÖ 811 – MÖ 805)
 • IV. Şalmanezer (MÖ 783 – MÖ 773)
 • III. Ashur-Dan (MÖ 773 – MÖ 755)
 • V. Ashur-nirari (MÖ 755 – MÖ 745)
 • III. Tiglat-Pileser (MÖ 745 – MÖ 727)
 • V. Şalmanezer (MÖ 727 – MÖ 722)

Asur Kral Listesi olarak bilinen dokümanının sonu; bundan sonraki krallar liste düzenlendikten sonra hükümdarlık yapmışlardır.

 • II. Sargon (MÖ 722 – MÖ 705)
 • Sanherib (MÖ 705 – MÖ 681)
 • Esarhaddon (MÖ 681 – MÖ 669)
 • Asurbanipal (MÖ 669 – MÖ 631 ya da MÖ 627)
 • Ashur-etil-ilani (MÖ 631/MÖ 627 – MÖ 623) (631-627 yılları arasında babası Ashurbanipal yerine vekillik yapmıştır)
 • Sin-shumu-lishir (MÖ 623)
 • Sin-shar-ishkun (MÖ 623 – MÖ 612)

MÖ 612'de, Asur başkenti Nineveh Babillilerin eline geçti; Mısır’lılar tarafından desteklenen Asurlu bir general Harran’dan Asur yönetimini birkaç yıl daha sürdürdü. Bu kişi Ashur-uballit II idi.

 • II. Ashur-uballit (MÖ 612- MÖ 609)

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.