III. Şalmanezer

III. Şalmanezer (Šulmānu-ašarēdu, "Tanrı Şulmanu seçkindir"), MÖ 859-824 yılları arasında hüküm süren Asurlular kralıdır. Önceki hükümdar II. Aşurnasirpal'ın oğludur. Saltanatı boyunca Babiller, Kizzuvatna, Urartu gibi doğudaki kabilelere, milletlere bir dizi sefer düzenlemiştir. Ordusu Van Gölü ve Toros Dağları'na nüfuz etmiş, Karkamışlı Hititler'i haraç ödemeye zorlamıştır.

III. Şalmanezer'in heykeli
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.