Sanherib

Sanherib Asur kralı (hükümdarlığı MÖ 704 - MÖ 681), Asurlu II. Sargon'un oğlu ve halefidir.

Sanherib'i Babil seferinde gösteren rölyef, Ninova'daki sarayından

Sanherib, kral olur olmaz pek çok sorunla karşılaştı. İstilacı Kimmerlere karşı sınırlarını korumaya çalıştı. Mezopotamya'nın diğer büyük gücü Babil'le ölüm-kalım savaşına girdi ve zaferle çıkmayı becerdi. Babil'in istilasıyla beraber Asur, doğal sınırlarına ulaşmış oluyordu.

Suriye'nin güneyindeki Yahudi krallıklarına saldıran Sanherib, buraları işgal ederek yağmaladı. Bu hareketi Yahudiler ve onların ardılı Hristiyanlar tarafından hatırlanacak ve dini öykülerdeki zalim Mezopotamya kralı imajına katkıda bulunacaktı.

Mısır'ı da istila etmeye kalkışan Sanherib, askerlerin isteksizliği sonucu bu amacına ulaşamadı.

Sanherib zamanında Asur, hayatta kalma mücadelesi vermekten kurtularak alabildiğine yayılmaya başlamıştır.

Savaşçılığın yanı sıra Sanherib sanata da önem vermişti. Savaş esirlerini çalıştırarak başkent Ninova'yı tapınaklar ve ihtişamlı eserlerle doldurmuştu.

Rivayete göre eski çağlarda suyun yüksek yerlere taşınmasında kullanılan ve Babil'in Asma Bahçeleri'ni olanaklı kılan Arşimet burgusunu da Sanherib icat etmiştir. Kral Sanherib, Nisrok'un tapınağında ibadet ettiği sırada oğulları Adrammelek ve Şaretser (2. Krallar 19:3731 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Yeşaya 37:3831 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) tarafından öldürülmüştür.

Sahherib'den sonra Asur tahtına oğlu Esarhaddon geçti.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.