Semiramis

Semiramis (Şamiram veya Şammuramat olarak da bilinir), MÖ 9. yüzyılda yaşamış Asur kraliçesi ve tanrıçası.

Asur Kralı V. Şamsi-Adad'ın karısıdır. Semiramis, kocası genç yaşta öldükten sonra yaşı küçük olan Asur kralı III. Adad-nirari'nin vasisi olarak beş yıl hüküm sürdü. Semiramis, yaptırdığı dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in Asma Bahçeleriyle ün kazanarak tarihe geçti.

Amerikan Film Stüdyosu, üretim ve dağıtım şirketi Columbia Pictures Industries'in sembolü Babil kraliçesi Semiramis'tir.

Bir söylenceye göre kraliçe, Fırat ve Dicle nehirleri arasında pek çok şehir insa ettikten sonra bir güvercine dönüşürek ortadan kaybolmuştur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.