Babil kralları listesi

Babil Krallarının Listesi Antik aşağı Mezopotamya'da büyük bir şehir ve imparatorluk olan Babil'in krallarının aşağıda sunulan listesi arkeolojik kazılardan elde edilen bulguların ışığı altında hazırlanmıştır.

Mezopotamya
Fırat · Dicle
Asuroloji · Sümeroloji
İmparatorluklar / Şehirler
Sümerler
Eridu · Kiş · Uruk · Ur
Lagaş · Nippur · Girsu
Akad İmparatorluğu
Akad · Mari
Amoriler
İsin · Larsa
Babil İmparatorluğu
Babil · Kalde
Asur İmparatorluğu
Asur · Nemrut
Horsabad · Ninova/Nineveh
Elam
Susa
Mezopotamya tarihi
Sümer (kral listesi)
Asur kralları listesi
Babil kralları listesi
Hitit kralları listesi
Sümerce · Akadca
Elam dili · Aramice
Hurrice · Hititçe
Enuma Eliş · Gılgamış
Ziggurat · Nibiru
Marduk · Asur-Babil dinleri

Orta Tunç Çağı

Larsa'nın Kralları

Babil İmparatorluğu (Orta Tunç Devri)

Babil'in 1. Hanedanı

First Dynasty of Babylon (ca. (1728–1531 BC)

Denizkara Hanedanı (Babil'in 2. Hanedanı)

Bu hükümdarlar sadece Babile değil, güneyinde kalan Sumer bölgelerine de hükmettiler. Yine de geleneksel olarak Babil'in 2. Hanedanı olarak adlandırıldıklarından ötürü burada bahsedilmeleri uygun olmaktadır.

Erken Kassidî Kralları

Bu hanedan aslında Babil'e hükmetmemişti. Fakat, onların geliştirdiği numaralama sistemi daha sonraları Babil'deki Kassit kralları tarafından kullanılmış olduğundan dolayı burada listelenmişlerdir

Geç Tunç Çağı

Kassitler Hanedanı (Babil'in 3. Hanedanı)

Kassite Dynasty (ca. 1374–1155 BC)
King Meli-Shipak presents his daughter to the goddess Nanaja

Demir Çağı

Babil'in 4. Hanedanı, (Isin'den itibaren)

Babil'in 5. Hanedanı

Babil'in 6. Hanedanı

Babil'in 7. Hanedanı

Babil'in 8. Hanedanı

Babil'in 9. Hanedanı

Babil'in 10. Hanedanı (Asur)

Babil'in 11. Hanedanı (Yeni Babil İmparatorluğu / Keldani)

Yeni Babil İmparatorluğu and neighbors, ca. 600 BC

Pers Babil

Babil MÖ 539 yılında Medler'in kralı Büyük Kiros tarafından fethedildi. Bir yıl sonra oğlu Babil kralı olarak tahta çıktı.

Hellenistik Babil

Babil MÖ 330 yılında Büyük İskender, MÖ 141 yılında ise Partlar tarafından fethedildi.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.