Hititçe

Hititçe veya Hitit dili (Hititçe: 𒉈𒅆𒇷; nešili veya nešaumnili), Tunç Çağı'nda Anadolu'da yaşamış Hititlerin veya dillerinde kendilerine verdikleri isimleri ile Neşalıların konuşmuş olduğu, Hint-Avrupa dillerinin Anadolu alt grubuna ait bir ölü dil. Dil, diğer Anadolu dilleri olan Luvice ve Palaca ile yakından ilişkilidir. Tarihte belgelenmiş en eski Hint-Avrupa dilidir.[1]

Hititçe
𒉈𒅆𒇷; nešili
Bölge Anadolu
Etnisite Hititler
Ölü dil M.Ö.'den önce 20. ve 13. yüzyıllarda.
Dil ailesi
Dil kodları
ISO 639-2 hit
ISO 639-3 Çeşitli:
oht  Büyük Hititçe
hit  (Klasik) Hititçe
htx  Orta Hitiitçe
nei  Neo-Hititçe
M.Ö. 2000 yılında Anadolu'da konuşulan diller. Sarı renkle Hitit dilinin merkez bölgesi; mavi renkte ölü dil olan Luvi dilinin Anadolu Kolu; kırmızı renkli Palaiko adı verilen Hitit İmparatorluğu’na bağlı olan ve onun kuzeye doğru uzantısı durumunda bulunan bölgede ise M.Ö. 1500 yılına kadar konuşulan ve daha sonra Kafkasya’dan gelen göçler neticesinde ölü dil durumuna düşen Palaik dili gösterilmektedir.

Dilin tarihi, Asur Akadcasında yer alan alıntı sözcük ve özel isimler baz alınarak M.Ö. 20. yüzyıla kadar dayandırılabilir, ancak Hititçe yazılmış Anitta metinleri gibi ilk kaynakların tarihte ortaya çıkması M.Ö. 16. yüzyılda gerçekleşmiştir. Dil, Geç Tunç Çağı'nda yerini Luviceye bırakmaya başlamıştır. 13. yüzyılda ise Luvice, Hititlerin başkenti Hattuşaş'da dominant dil haline gelmiştir.[2] Bronz Çağı Çöküşü sonrasında Hititçe ölü bir dil hâline gelse de Luvice, Geç Hitit Devletleri'nde varlığını bir süre daha sürdürmüştür.

Dil, Çek bilim adamı Bedřich Hrozný'nin çalışmaları sonunda çözümlenmiş, kendisi 1917'de ilk Hitit gramerini yayınlamıştır.[3]

Yazı sistemi

Dil, Akadca'dan alındığı düşünelen Hitit çivi yazısı kullanılarak yazılmıştır, ancak bunun yanında farklı yazılar da kullanımdaydı. Resmî diplomatik yazışmaları ve saray arşivleri Âsur (Akad) çivi yazısıyla yazılırken kayalardaki kabartmalar ve yazıtlar için Anadolu hiyeroglifleri de denilen yazı sistemi kullanılırdı. Günümüzde, bu harflerle yazılan dilin Hititçe yerine dil ile akraba bir Luvice lehçesi olduğu bilinmektedir.

Hititçe kelime örnekleri

TürkçeHititçeOkunuşu
ana, annean - na - ašannaş
babaat - ta - ašattaş
büyükbaş hayvanpar - za - ḫa - an - na - ašparzahannaş
çokme - ek -kimekki
ekinḫal - ku - eš - šarhalkueşşar
gecene - ku - uznekuz
gökne - pi - išnepiş
göz yummakma - az - za - al - la - aš - šamazzallaşa
hilekârmar - še - ešmarşeş
isimla - manlaman
karaciğerliš - šilişşi
kil ocağıpu - ru - ut - te - eš - šarpurutteşşar
mayalanmışḫar - na - anharnant
mühürpar - za - kiparzaki
parlakla - lu - uk - ki - wa - anlalukkiwant
sevgilipu - pupupu
soyunmakne - ku - ma - an - da - ri - yanekumandariya
suwa - a - tarwatar
sonbaharze - na - anzenant
toparlamakle - eš - ša- ileşşai
ülkeut - ne - eutne
yemek (fiil)ed-/ez - za - aed, ezza
yeminli - in - ga - ilingai
yenine - wanewa
zinapu - pu - wa - tarpupuwatar

Galeri


Kaynakça

  1. "2006-05-02 Hittite". 7 Temmuz 2004. 3 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2016.
  2. Yakubovich, Ilya (2010). Sociolinguistics of the Luwian Language. Leiden: Brill. ISBN 9789004177918. s:307
  3. Hrozný, Bedřich, Die Sprache der Hethiter: ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm: ein Entzifferungsversuch (Leipzig, Germany: J.C. Hinrichs, 1917).

Diğer

1. Editör: İlker KOÇ, Hititler, ODTÜ Yayıncılık,Ekim 2006, sayfa 18-19 2. Editörler: Hans GÜTERBOCK, Harry HOFFNER, Theo van den HOUT, The Hittite Dictionary

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.