Partça

Partça, aynı zamanda Arsasid Pehlevicesi olarak da bilinmektedir, tarihte Part ülkesinde (İran'ın kuzeybatısı ve Horasan'ın büyük bir kısmını içine dahil eden alan) konuşulan, günümüzde kaybolmuş bir Kuzeybatı İrani dili. Partça Arsak Krallığı'nın (MÖ 248 - MS 224) resmî devlet diliydi.

Bu dilin Ermenice üzerinde önemli bir etkisi vardı. Ermenice kelime dağarcığının büyük bir kısmı direkt olarak Partça'dan geçen kelimelerden oluşuyordu. Birçok eski part kelimesi sadece Ermeni dilinde hayatta kalmıştır.

Bakınız

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.