Persler

Genel bir inanışa göre, günümüz Perslerinin kökü 10. yüzyılda[1] Müslüman orduların İran'ı fethettiği sırada kendilerini fetihlerden korumak için Hindistan'a göç etmiş İrani Zerdüşt bir gruba dayanmaktadır.[2][3][4][5][6][7] Arapların İran'ı fethettiği zamanlarda, İran'daki baskın din Zerdüştlük idi. İranlılar, Araplara karşı neredeyse 200 yıl boyunca ayaklandılar. İran'da bu dönemler için iki tabir kullanılır; bu dönemler bilinen adlarıyla "Suskunluk Yüzyılları" veya "Suskunluk Dönemi"'dir. 13. yüzyılda bölgeye egemen olan Müslüman hânedanlar tarafından cizyeye bağlanan Persler, din değiştirerek Müslüman olmaya zorlandılar.[8][9][10] Her ne kadar 16. yüzyılda cizye kaldırıldıysa da Ekber Şah (ö. 1605) sonrası dönemde tekrar cizye ödemek zorunda kaldılar.[10] Yaşadıkları bölgedeki bazı Müslüman ve Hindu idarecilerin mücadeleleri, şehirleri yağmalanan Persleri olumsuz yönde etkiledi ve halk zarar gördü.[10] Din değiştirme yeni yöneticilerin nihai amacıydı ve bu daha kolay bir yoldu.[11] Bu süre boyunca Pers olarak bilinen İranlılar her iki seçeneği de reddetiler ve bunun yerine İran'dan Hindistan'a kaçarak oraya sığındılar.[12]

1905 yılında bir Pers düğünü.

Persler, Güney Asya'da yaşayan Zerdüşt halk.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Hodivala 1920, s. 88
 2. Boyce 2001, s. 148
 3. Lambton 1981, s. 205
 4. Nigosian 1993, s. 42
 5. Khanbaghi 2006, s. 17
 6. Jackson 1906, s. 27
 7. Bleeker & Widengren 1971, s. 212
 8. André Wink, Indo-Islamic Society, BRILL, 2003, s. 199.
 9. Josef W. Meri, Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Routledge, 31 Eki 2005, s. 878
 10. TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 34; s. 174
 11. The Muslim Conquest of Persia By A.I. Akram.
 12. PARSI COMMUNITIES i. EARLY HISTORY
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.