Afganistan bayrağı

Afganistan dünya üzerinde var olan ülkeler içerisinde bayrağını en çok değiştiren ülke konumundadır. Bu sık değişikliğin nedeni olarak istikrarsızlık ve siyasi çekişmeler ilk başta ifade edilmektedir. Yıllar içerisinde düzenli bir siyasi yapının kurulamadığı ülkede son olarak 2004 yılında yapılan değişiklik ile ülke bugün de kullanımda olan bayrağını göndere çekmiştir. Bu ulusal bayrağı 2002-2004 yılı arasında Afganistan'ı yöneten geçici hükûmet tarafından tasarlanmıştır. 1930-1973 yılları arasında monarşi ile yönetilen dönemde kullanılan bayrağa oldukça benzeyen bayrağın eski tasarımdan farklı olarak ortada bulunan amblemin üst kısmında şehadet yazısı bulunmaktadır. Bugünkü bayrak 4 Ocak 2004 tarihinde kullanıma girmiştir.

Afganistan bayrağı
Afganistan bayrağı
Ayrıntılar
Kullanan(lar) Afganistan
Kabul tarihi 4 Ocak 2004

Tarihte Afganistan bayrakları

Kullanım Yıl(lar)ı Bayrak Oran Hükümet Bilgiler
1880–1901 2:3 Afganistan Emirliği Bayrak Abdurrahman Han egemenliği altındayken kullanıldı.
1901–1919 3:5 Afganistan Emirliği Bayrak Habibullah Han'ın egemenliğinde kullanıldı. Habibullah babasının kullandığı bayrağa bir mühür ekledi. Bu da günümüzdeki mühürlerin temelidir.
1919–1921 2:3 Afganistan Emirliği İlk bayrak Emanullah Han egemenliğindeyken kullanıldı. Rub el Hizb şeklinde bir arma yaptırarak bayrağa koydurdu. Bu tarz damgalar genellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda yaygındı.
1921–1928 2:3 Afganistan Krallığı İkinci bayrak Emanullah Han egemenliğinde kullanıldı. Bu sefer Emanullah Han bayraktaki damgayı ovalleştirerek bayrağın yeni şeklini verdi. 1926 yılında Afganistan krallık haline geldi.
1928 2:3 Afganistan Krallığı Üçüncü bayrak Emanullah Han egemenliğinde kullanıldı. Mühür bu sefer biraz değiştirilerek büyük bir şekilde bayrakta yer aldı.
1928–1929 2:3 Afganistan Krallığı Dördüncü bayrak Emanullah Han egemenliğinde kullanıldı. Siyah, kırmızı ve yeşil renkleriyle üç renk sistemli bayrağa geçilmiştir. Renkler sırasıyla geçmişi simgelemektedir. Yen mühür karlarla kaplı iki dağın üstünden yükselen güneş gösterilmektedir ve bu krallığın yeni bir başlangıça girdiğini simgelemektedir.
1929 2:3 Afganistan Krallığı Habibullah Han veya Habibullah Kalakani döneminde kullanıldı. Kırmızı, siyah ve beyaz olan üç renk, günümüzdeki Afganistan bayrağıyla ve 13. yüzyıldaki Moğol işgali altında kullanılan bayrakla aynıdır.
1929–1930 2:3 Afganistan Krallığı Bayrak Muhammed Nadir Şah döneminde kullanıldı. Siyah, kırmızı, ve yeşil üç renk yeniden oluşturuldu; Emanullah Şah'ın yaptığı oval Rub el Hizb şeklindeki mühür karlı dağların yerini aldı.
1930–1973 2:3 Afganistan Krallığı Bayrak Muhammed Nadir Şah döneminde kullanıldı. Aynı zamanda onun oğlu Muhammed Zahir Şah tarafından da kullanıldı. Siyah, kırmızı ve yeşil üç rengi tutuldu. Yeni geniş bir mühür kullanıldı. Cami ve mühür arasında "١٣٤٨" (1348) yazmaktadır. Bu yıl Muhammed Nadir Şah'ın hanedanlığa başladığı yıldır.
1973–1974 2:3 Afganistan Cumhuriyeti Bu bayrak Afganistan Cumhuriyeti tarafından kullanıldı. Bu bayrak bir önceki bayrak ile aynıdır. ("١٣٤٨" yazısı dışında.)
1974–1978 2:3 Afganistan Cumhuriyeti Bu bayrak Afganistan Cumhuriyeti tarafından kullanıldı. Aynı renkler kullanıldı, fakat anlamları yeniden yorumlanmıştı: siyah geçmişte yaşanmış karanlık günler için, kırmızı bağımsızlık için dökülen kanlar için ve yeşil tarımda refah için. Yeni mühür kanatlı bir kartal ile kartal göğsüne bir minber, kartalın çevresinde buğday ve kartal üzerinde güneş ışınları (yeni cumhuriyet için).
1978 2:3 Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Cumhuriyet lideri bir darbe ile öldürüldüğü zaman yeni rejim komünist bir hükûmet kurdu. Aynı bayrak tasarımı fakat mühür yok.
1978–1979 1:2 Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Bu bayrakta sarı bir mühür ile kırmızı bir alan kullanılmıştır. komünist rejimler için ortak bir tasarımdır. Mühürde buğday çelenk kaldı fakat üzerine büyük bir yıldız eklendi (Yıldız ülkedeki beş etnik grubu temsil etmektedir). Arapça semavat kelimesi konmuştur. Bayrak Eylül 1979 yılında kaldırıldı.
1980–1987 1:2 Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Babrak Karmal zamanında kullanılmaya başlandı (Aralık 1979 yılında). Bu bayrakta yeniden siyah, kırmızı ve yeşil üç rengi kullanıldı. Renkler geçmişi temsil etmektedir.Yeni bir mühür kullanılmıştır.
1987–1992 1:2 Afganistan Cumhuriyeti Önceki bayrakla aynıdır, milli mühürleri dışında. Mühürde kırmızı yıldız ve kitap kaldırılır ve bunların yerine ufuğa benzer bir alan yapılır.
1992 1:2 Afganistan Cumhuriyeti Bu bayrak Sovyet yanlısı rejimin ortadan kalktıktan sonra geçici olarak kullanılan bayraktır. Üst şeritte Arapça "Allah-u Ekber" yazmaktadır. Ortadaki şeritte ise kelime-i şehadet yazmaktadır.
1992–1996 1:2 Afganistan İslam Devleti Bu bayrakta yazılar kaldırılmıştır onların yerine mühür kullanılmıştır. 1928'den beri kan anlamına gelen kırmızı bu sefer milliyetçilik terimini temsil etmiştir.
1996–1997 2:3 Afganistan İslam Emirliği Bu düz beyaz bayrak Taliban döneminde kullanıldı.
1997–2001 2:3 Afganistan İslam Emirliği 1997 yılında Taliban bayrağa kelime-i şehadet koydurdu.
2001–2002 1:2 Afganistan İslam Devleti 1992 yılında Taliban rejimi kaldırıldı ve Taliban'dan önce kullanılan bayrak tekrar kullanılmaya başlandı.
2002–2004 1:2 Afganistan Geçici İslam Devleti Üç eşit genişlikte yatay şeritten oluşmuştur. En üstte yeşil, ortada beyaz, altta siyah renkleri olan bayrağın ortasında Afganistan'ın, ortasında mihrabı Mekke'ye dönük bir cami tasviri bulunan klâsik arması bulunmaktadır.
2004–Mevcut 2:3 Afganistan İslam Cumhuriyeti Önceki bayrak fakat oranı farklı. Sadece "دا افغانستان اسلامی دولت" Afganistan İslam Cumhuriyeti yazısı "افغانستان" Afganistan ile değiştirilmiştir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.