İstambulin

İstambulin, Osmanlılarda Tanzimat döneminden Meşrutiyet dönemine değin kullanılan, yakası kapalı bir redingot türü. İçine gömlek giymek, boyun bağı takmak, gerekmediğinden kullanışlı bir giysi sayılmıştır. Tanzimat yıllarından Meşrutiyet yıllarına kadar memurlar arasında yaygınlaşan resmî bir giysi olmuştur. Sonradan, yerini açık yakalı, palto uzunluğunda olan redingota bırakmıştır. Ama bugün İstanbulin'de redingot da tedavülden kalkmıştır.

Etimoloji

Kelime, İstanbul kentinin adından türetilmiştir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.