İnternöron

İnternöron ( internuncial nöron, röle nöron, birleştiren nöron, bağlayıcı nöron, ara nöron veya yerel devre nöron) insan vücudunda bulunan geniş bir nöron sınıfıdır. İnternöronlar sinirsel devreleri oluşturur, duyusal ya da motor nöronlar ve merkezi sinir sistemi (MSS) arasındaki iletişimi sağlar. Yetişkin memeli beyinlerinde reflekslerde, nöronal salınımlarda[1] ve nörojenezde işlevi vardır.

internöron
Omurga internöronu (röle internöron) refleks yayının bir parçasını oluşturur
Sistem Sinir sistemi
Tanımlayıcılar
JSTOR interneurons
Microsoft Academic 2779296341
MeSH D007395
FMA 67313

İnternöronlar iki gruba ayrılabilir: lokal internöronlar ve röle internöronlar.[2] Lokal internöronlar kısa aksonlara sahiptir ve çevredeki sinir hücreleriyle devreler kurarak küçük bilgi parçacıklarını analiz edebilirler.[3] Röle internöronlar uzun aksona sahiptirler ve beyinde bir bölgedeki sinir hücrelerinin devrelerini başka bölgedekilerle birleştirir. İnternöronlar arasındaki etkileşim beynin öğrenme ve karar verme gibi karmaşık fonksiyonları gerçekleştirmesine olanak verir.

Merkezi sinir sisteminde

Periferik sinir sistemi (PNS)'in aksine, beyin de dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi pek çok internöron içerir. Neokorteks'de (insan beyninin yaklaşık %80'ini oluşturur), sinir hücrelerinin yaklaşık %20-30'si internörondur.[4] MSS'deki internöronlar öncelikle inhibitördür ve GABA veya glisin nörotransmitterlerini kullanırlar. Ancak, MSS'de glutamat kullanan uyarıcı internöronlar da mevcuttur, tıpkı internöronların asetilkolin gibi nöromodülatörleri salgılaması gibi.

2008 yılında, GABAerjik kortikal internöron özellikleri için Petilla terminolojisi adında bir isimlendirme önerildi.[5]

Omurilik

 • 1a İnhibitör Nöron: Tabaka VII'de bulunur. Motor nöron antagonistini inhibe etmekten sorumludur. 1a iğ getiren sinirler, 1a inhibitör nöronları aktive eder.
 • 1b İnhibitör Nöron: Tabaka V, VI, VII'de bulunur. Getiren sinir ya da Golgi tendon organı çalıştırır.

Korteks

 • Parvalbumin-gösteren internöronlar
 • CCK- gösteren internöronlar
 • VIP-gösteren internöronlar
 • SOM-gösteren internöronlar[6]

Beyincik

 • Moleküler tabaka (sepet hücreleriyıldızsı hücreler)
 • Golgi hücreleri
 • Granül hücreleri
 • Lugaro hücreleri
 • Tek kutuplu fırça hücreleri

Striatum

 • Parvalbumin-gösteren internöronlar[7]
 • Kolinerjik internöronlar[8][9]
 • Tirozin hidroksilaz-gösteren internöronlar[10]
 • Kalretinin-gösteren internöronlar[11]
 • Nitrik oksit sentaz-gösteren internöronlar

Kaynakça

 1. Whittington, M.A; Traub, R.D; Kopell, N; Ermentrout, B; Buhl, E.H (2000). "Inhibition-based rhythms: Experimental and mathematical observations on network dynamics". International Journal of Psychophysiology. 38 (3). ss. 315-36. doi:10.1016/S0167-8760(00)00173-2. PMID 11102670.
 2. Carlson, Neil R. (2013). Physiology of Behavior (11th bas.). Pearson Higher Education. s. 28. ISBN 978-0-205-23939-9.
 3. Kandel, Eric; Schwartz, James; Jessell, Thomas, (Edl.) (2000). Principles of Neural Science (4th bas.). New York, NY: McGraw Hill Companies. s. 25. ISBN 978-0-8385-7701-1.
 4. Markram, Henry; ve diğerleri. (2004). "Interneurons of the neocortical inhibitory system". Nature Reviews Neuroscience. 5 (10). ss. 793-807. doi:10.1038/nrn1519. PMID 15378039.
 5. Ascoli, Giorgio A.; Alonso-Nanclares, Lidia; Anderson, Stewart A.; Barrionuevo, German; Benavides-Piccione, Ruth; Burkhalter, Andreas; Buzsáki, György; Cauli, Bruno; Defelipe, Javier (2008). "Petilla terminology: Nomenclature of features of GABAergic interneurons of the cerebral cortex". Nature Reviews Neuroscience. 9 (7). ss. 557-68. doi:10.1038/nrn2402. PMC 2868386$2. PMID 18568015.
 6. Muñoz, W; Tremblay, R; Levenstein, D; Rudy, B (3 Mart 2017). "Layer-specific modulation of neocortical dendritic inhibition during active wakefulness". Science. 355 (6328). ss. 954-959. doi:10.1126/science.aag2599. PMID 28254942.
 7. Tepper, James M.; Koós, Tibor (1999). "Inhibitory control of neostriatal projection neurons by GABAergic interneurons". Nature Neuroscience. 2 (5). ss. 467-72. doi:10.1038/8138. PMID 10321252.
 8. Zhou, Fu-Ming; Wilson, Charles J.; Dani, John A. (2002). "Cholinergic interneuron characteristics and nicotinic properties in the striatum". Journal of Neurobiology. 53 (4). ss. 590-605. doi:10.1002/neu.10150. PMID 12436423.
 9. English, Daniel F; Ibanez-Sandoval, Osvaldo; Stark, Eran; Tecuapetla, Fatuel; Buzsáki, György; Deisseroth, Karl; Tepper, James M; Koos, Tibor (2011). "GABAergic circuits mediate the reinforcement-related signals of striatal cholinergic interneurons". Nature Neuroscience. 15 (1). ss. 123-30. doi:10.1038/nn.2984. PMC 3245803$2. PMID 22158514.
 10. Ibanez-Sandoval, O.; Tecuapetla, F.; Unal, B.; Shah, F.; Koos, T.; Tepper, J. M. (2010). "Electrophysiological and Morphological Characteristics and Synaptic Connectivity of Tyrosine Hydroxylase-Expressing Neurons in Adult Mouse Striatum". Journal of Neuroscience. 30 (20). ss. 6999-7016. doi:10.1523/JNEUROSCI.5996-09.2010. PMC 4447206$2. PMID 20484642.
 11. Ibáñez-Sandoval, Osvaldo; Koós, Tibor; Tecuapetla, Fatuel; Tepper, James M. (2010). "Heterogeneity and Diversity of Striatal GABAergic Interneurons". Frontiers in Neuroanatomy. Cilt 4. s. 150. doi:10.3389/fnana.2010.00150. PMC 3016690$2. PMID 21228905.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.