Elektrik sinaps

Elektrik sinaps, iki bitişin sinir hücresini (nöron) birbirine bağlayan bir elektriksel iletkendir. Elektriği "boşluk kavşakları" aracılığıyla bir hücreden diğerine direkt olarak iletirler. Sinapsların çoğu küçük protein tübüllerinden oluşur.

Boşluk kavşağı şeması
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.