Nosiseptör

Nosiseptörler (lat. nocere „zarar vermek“), vücut dokusunda tehdîd eden ya da olmuş olan bir yaralanmaya tepki gösteren bir reseptördür.

Akson çapına ve kendine özgü tepkisine göre nosiseptörler üç gruba ayrılırlar:

  1. A-mekano nosiseptörler şiddetli, bilhassa sivri uyarımlara tepki gösterir
  2. A-polimodal nosiseptörler buna ek olarak ısıya kimyâsal uyarımlara da tepkirler
  3. C-polimodal nosiseptörler her üç uyarıma tepkirler.

Bunların ilk ikisi ilikli aksonlardan oluşurken sonuncusu iliksiz liflerden oluşan gruplar şeklindedir.

Ayrıca bakınız

  • Töz P
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.