Elektriksel iletken

Elektriksel iletken, elektriği ileten maddelere verilen ad. Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar. Gümüş, bakır ve altın iyi iletkenlerdir.

Atomları 1 valans elektronlu olan metaller iyi iletkendir. Buna örnek olarak altın, gümüş ve bakır gösterilebilir.

Gümüş en iyi iletkendir, ikinci en iyi iletken bakır, sonraki altındır. Bakır kablo ve tellerde gümüşe göre ucuz olması sebebiyle tercih edilir. Altın kolay oksitlenmemesi sebebiyle elektriksel kontaklarda kullanılır. Altının oksidide iletkendir. Alüminyum, altından sonra en iyi iletkendir, yüksek gerilim hat kablolarında kullanılır.

İletken maddeler

Katılar

Sıvılar

  • Limonlu su
  • Tuzlu su
  • Asitli su
  • Sirkeli su
  • Çeşme Suyu (Klorlu Su)*
  • Sıvı cıva

Kaynakça

    Ayrıca bakınız

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.