Özbekistan'daki Yahudilerin tarihi

Özbek Yahudileri iki ana cemaate bölünmüştür; bunlardan biri dindar ve gelenekçi olan Buhara Yahudileri diğeri ise daha yenilikçi olan Avrupa kökenli Aşkenaz Yahudileridir. Özbekistan'da 1989'da 94,900 Yahudi bulunmasına rağmen[1] bu sayı 2007'de çoğu Taşkent'te olmak üzere 5000'den de az kalmıştır.[2] Özbekistan'da 12 sinagog bulunmaktadır.[3]

Semerkand'da Yahudi öğrenciler öğretmenleriyle birlikte. 1909-1915 arası Sergey Prokudin-Gorski tarafından çekilmiş bir fotoğraf.

Buhara Yahudilerinin çoğunun İsrail ve ABD'ye göç etmesi sebebiyle Özbekistan'daki Yahudilerin çoğu Aşkenazdır.[4]

Fergana Vadisi'nde Yahudilik

Fergana Yahudi cemaatinin başında Semyon Abdurahmanov bulunmaktadır. Vadide 6 sinagog vardır. Fergana, Namangan ve Kokand'da birkaç yüz Yahudi yaşamaktadır ve bölge genelinde 800 Yahudi bulunur. Abdurahmanov'un dediğine göre ülkede artan aşırı İslamcılığa rağmen Yahudilerin en büyük sorunu antisemitizm değil ekonomidir.[3]

Mayıs 2005'te gerçekleşen Andican olayları nedeniyle Taşkent'teki İsrail elçiliği Abdurahmanov'dan "insanların hava yoluyla İsrail'e taşınması ihtimali nedeniyle" Yahudilerin bir listesinin oluşturulmasını istemiştir.[3]

Kaynakça

  1. World Jewish Population 2001 6 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., American Jewish Yearbook, vol. 101 (2001), p. 561.
  2. World Jewish Population 2007 4 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., American Jewish Yearbook, vol. 107 (2007), p. 592.
  3. Uzbek Jewish worries 4 Ocak 2013 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi JTA
  4. Rift over root differences remains unmended for Jews of Uzbekistan 5 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Jewish Telegraph Agency

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.