Trigeminal sinir

Trigeminal sinir (nervus trigeminus), on iki kraniyal sinirden beşincisi ve en büyüğü. Yüzdeki hissiyatı ve ısırma, çiğneme gibi hareketleri sağlar. Oftalmik sinir, maksiler sinir ve mandibuler sinir olmak üzere üç sinire bölünür.

Trigeminal sinirin dallarının dağılımı

İki taraftaki iki trigeminal sinir, ponsun lateral (dış) tarafından motor ve duyusal kökler olarak çıkar. Duyusal kök ganglion trigeminale'yi oluşturur, duyusal nöronların gövdeleri burada bulunur. Bu nöronlar yalancı tek kutuplu niteliktedir; merkezî uzantıları duyusal kökü oluştururken, dış uzantıları oftalmik, maksiler ve mandibuler sinirlerde yer alır. Motor kök ise çok kutuplu nöronlara sahiptir; bu kök gangliyona katılmayıp ileride mandibuler sinire katılır.[1]

Çekirdekleri (Nucleus'ları)

 • Duyu çekirdekleri
  • nucleus spinalis nervi trigemini
  • nucleus principalis (pontinus) nervi trigemini (asıl çekirdek)
  • nucleus mesencephalicus nervi trigemini
 • Motor çekirdekleri
  • nucleus motorius nervi trigemini[2]

Kaynakça

 1. Moore, Keith L.; Dalley, Arthur F.; Agur, Anne M.R. (2014). Clinically Oriented Anatomy, Seventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins. s. 849.
 2. Snell Klinik Nöroanatomi (7 bas.). Nobel Tıp Kitabevi. s. 208.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.