Fasiyal sinir

Fasiyal sinir (CN VII, Latince: nervus facialis) on iki çift olan kraniyal sinirlerin yedincisidir. Sinir, beyinsapından, pons ile omurilik soğanı arasından çıkar. N. facialis, somatomotor, duyusal ve parasempatik lifler içerir. Dolayısıyla ponsta yerleşen 3 farklı çekirdeğe (nucleus) sahiptir. Yüz ifadelerini kontrol eden kaslara hükmeder. Dilin ön üçte ikisinden ve ağız boşluğundan gelen tat duyusunu iletir. Kafa ve boyunda çeşitli gangliyonlara parasempatik lif bağlantısı sağlar.

Fasiyal sinir
Fasiyal sinir anatomisi
Latince nervus facialis
İnnervasyon Motor: Stapedius, stylohoid, posterior digastrik ile mimik kasları

Duyusal: Dilin ön tarafının üçte ikisi (tat duyusu)

Parasempatik: Submandibular ve sublingual tükrük bezleri ile lakrimal (gözyaşı) bezi

Yapısı

 1. Nucleus nervi facialis (motor çekirdek)
 2. Nucleus solitarius (sensitif çekirdek)
 3. Nucleus salivatorius superior (parasempatik çekirdek)

Fasiyal sinirin temelde 3 segmenti vardır:

 1. Supranükleer segment
 2. Nükleer segment
 3. İnfranükleer segment

İnfranükleer segment ise 5 kısımdan oluşur:

 1. Serebellopontin köşe
 2. İnternal akustik kanal
 3. Labirintin segment
 4. Timpanik segment
 5. Mastoid segment
 6. Ekstrakranyal segment

İşlevi

Fasiyal sinir, serebellopontin köşeden beyin sapını terkettikten sonra, internal akustik kanaldan (meatus acusticus internus) temporal kemikteki kendine ait fallopi kanalına girer. Bu kanal içinde ilerlerken, genikulat ganglion denen genişlemeyi yapar. Bu nokta fasiyal sinirin birinci dirseğidir. İnternal akustik kanaldan birinci dirseğe kadar olan bölüme labirintin segment denir. Yaklaşık 5mm'dir. Buradan itibaren timpanik segment başlar. Timpanik segment yaklaşık 12mm'dir. Ardından ikinci dirseği yapan fasial sinirin bu noktadan itibaren mastoid segmenti başlar. Mastoid segment de yaklaşık 13mm'dir. Ardından fasial sinir stilomastoid foramen'den geçerek temporal kemiği terk eder. Bu noktadan itibaren ise ekstrakranyal segment başlar. Fasial sinir fallopi kanalı içinde verdiği nervus petrozus superficialis major, nervus stapedius ve chorda timpani gibi önemli dalların yanı sıra, ekstrakranyal segmentte de sırasıyla n.auricularis posterior, ramus digastricus ve ramus stilohyoideus dallarından sonra pes anserinusu oluşturup, temporoparietal ve servikozigomatik olmak üzere iki divizyona ayrılır ve sonrasında da yukarıdan aşağıya sırasıyla temporal, zigomatik, buccal, mandibular marjinal ve servikal olmak üzere 5 dala ayrılarak yüzün mimik kaslarını innerve eder.[1]

Kaynakça

 1. "Arşivlenmiş kopya". 11 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.