Rusince

Rusin dili (kendi dillerinde: Русиньскый язык); Ukrayna, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Polonya'da yaklaşık 650.000 kişi tarafından konuşulan bir dildir.

Alfabe

Rusince alfabesi 36 harften oluşur. Alfabe şöyledir:

Аа(A) Бб(B) Вв(V) Гг(H) Ґґ(G) Дд(D) Ее(E) Єє(YE) Ёё(YO)! Жж(J) Зз(Z) Ии(I) Іі(İ)! Її(Yİ) Йй(Y) Кк(K) Лл(L) Мм(M) Нн(N) Оо(O) Пп(P) Рр(R) Сс(S) Тт(T) Уу(U) Фф(F) Хх(Hırıltılı H) Цц(TS) Чч(Ç) Шш(Ş) Щщ(ŞÇ) Ъъ(Sert işaret)! Ыы(Ɨ)! Ьь(Yumuşak işaret) Юю(YU) Яя(YA)

! = Panoniyen Rusince'de bulunmaz

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.