Güney Slav dilleri

Güney Slav dilleri, Doğu ve Batı Slav dilleri ile birlikte Slav dillerinin 3 alt kolundan biridir. Dil grubu Balkanlar’da yaklaşık 30 milyon konuşura sahiptir. Güney Slav dilleri kendi aralarında bir lehçe sürekliliği oluşturur,[1][2] grubun Batı koluna ait Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ve Karadağlıca ise bu süreklilikte tek bir lehçe (Ştokavyan) olarak sınıflandırılır.[3]

Güney Slav dilleri
Coğrafi dağılım Balkanlar; ayrıca, Balkanlar'ın yakın çevresinde küçük kümeler
Sınıflandırma Hint-Avrupa dil ailesi
Alt bölümler
  • Doğu grubu
  • Batı grubu
ISO 639-5 zls
Güney Slav dillerinin dağılımı

Yazıya geçirilmiş ilk Güney Slav dili (ve aynı zamanda ilk Slav dili), 9. yüzyılda Selanik'te konuşulmuş, günümüzde Eski Kilise Slavcası olarak adlandırılan dildir. Günümüzde bu dil hâlâ bir dinî dil olarak Kilise Slavcası formunda kullanılmaktadır.

Sınıflandırma

Doğu grubu

Batı grubu

Kaynakça

  1. Friedman, Victor (1999). Linguistic emblems and emblematic languages: on language as flag in the Balkans. Kenneth E. Naylor memorial lecture series in South Slavic linguistics ; vol. 1. Columbus, Ohio: Ohio State University, Dept. of Slavic and East European Languages and Literatures. s. 8. OCLC 46734277.
  2. Alexander, Ronelle (2000). In honor of diversity: the linguistic resources of the Balkans. Kenneth E. Naylor memorial lecture series in South Slavic linguistics ; vol. 2. Columbus, Ohio: Ohio State University, Dept. of Slavic and East European Languages and Literatures. s. 4. OCLC 47186443.
  3. Roland Sussex (2006). The Slavic languages. Cambridge: Cambridge University Press. ss. 43-44. ISBN 978-0-521-22315-7.

Okuma listesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.