Mycobacterium bovis

Mycobacterium bovis, yavaş büyüyen (16 ila 20 saat bölünme süresi), aerobik bir bakteridir ve sığırlarda tüberküloz hastalığı etkenidir. Mycobacterium bovis sığırlardan insanlara geçerek tüberküloz hastalığı oluşturabilmektedir.[1]

Patogenez

20. yüzyılın ilk yarısında, M. bovisin, çiftlik hayvanları arasında tüm diğer bulaşıcı hastalıklardan daha fazla kayıp oluşturduğu tahmin edilmektedir. Hayvanlarda enfeksiyon bakterilerin yutulmasıyla oluşur. . M. bovis genellikle enfekte süt yoluyla insanlara bulaşır, aynı zamanda aerosolların damlacıklar yoluyla yayılmasıyla da bulaş olabilir. İnsanlarda enfeksiyonları, çoğunlukla enfekte sütler pastörizasyon ya da herhangi bir bakteri öldürme işlemi nedeniyle temizlendiğinden nadir görülür. Rastgele bir hastalık için test edilen bir sığırda tespit edilirse hayvanın hemen itlafı gerekir. Pastörizasyon işlemi gelişmekte olan ülkelerde rutin olmadığından, M. bovis insan tüberkülozunun nispeten sık görülen bir nedenidir.

Sığır tüberkülozu; insan, sığır, geyik, lama, domuz, evcil kedi, tilki, çakal, porsuk gibi memelileri etkileyen kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Nadiren koyunları da etkileyebilir

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Grange, John M.; Malcolm D. Yates and Isabel N. de Kantor. (1996). "Guidelines for speciation within the Mycobacterium tuberculosis complex. Second edition" (PDF). World Health Organization.. Retrieved 2007-08-02
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.