Pullorum hastalığı

Kanatlı hayvanlarda, etkeni Salmonella pullorum olan bir enfeksiyon hastalığı.[1][2]

Hastalık vertikal yolla bulaşabilmektedir. Hastalık vertikal yolla bulaşabilmektedir. Hasta hayvanlar tedavi edilseler dahi hastalığın yayılmasının önüne geçilememekte ve eradikasyonu mümkün olmamaktadır, bu nedenle enfekte sürüler tedavi edilmek yerine kesime sevk edilmektedirler. İhbarı mecburi bir hastalıktır.[3][4]

Kaynakça

  1. https://www.inspection.gc.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/fowl-typhoid/fact-sheet/eng/1344181819473/1344194747058
  2. Arslan, Ali (2002). Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Elazığ: Medipres. s. 198. ISBN 975-6676-07-8.
  3. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111213-5.htm
  4. Veteriner Hekimin El Kitabı (PDF). İstanbul: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü. 2016. ss. 154-155. ISBN 978-605-9175-62-3. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.