Hükümetçe Ziraat Bankası'na Mubayaa Ettirilecek Buğday Hakkında Kanun

Hükûmetçe Ziraat Bankası'na Mubayaa Ettirilecek Buğday Hakkında Kanun (kısaca Buğday Koruma Kanunu,[2] Buğday Kanunu olarak da bilinen), buğday fiyatlarını korumak, düzenlemek ve buğday üreticisini korumak amacıyla[3] Türkiye'nde 1932 yılında yürürlüğe giren yasa.

Hükümetçe Ziraat Bankası'na Mubayaa Ettirilecek Buğday Hakkında Kanun[1]
Bölgesel kapsam  Türkiye
Kanun numarası 2056
Kabul tarihi 3 Temmuz 1932
Yürürlük tarihi 5 Ağustos 1932
Durum: Bilinmiyor

Ziraat Bankası, buğdayı doğrudan üreticilerden belli bir taban fiyat ile satın almak, depo etmek, iç ve dış piyasalara satmakla görevlendirildi. Bu uygulama ile bankanın yılda 1 milyon TL zarar edeceği ve zararın Ziraat Bankası tarafından karşılanacağı kabul edildi.[4] Silo ve ambar yapımına başlandı.[5] Uygulama, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 13 Temmuz 1938 tarihinde kuruluşuna kadar devam etti.[3] Alım politikası yıllık kararnamelerle hükûmet tarafından belirlendi. İlk kararnameyle birlikte programın yürütülmesinden sorumlu bir komite kuruldu. Komite, İktisat, Ziraat ve Maliye Vekaletlerinden ve Ziraat Bankası'ndan birer üye olmak üzere toplam dört temsilciden oluştu. İlk buğday alım fiyatı İcra Vekilleri Heyeti tarafından, 1932 yılı için 5.5 kuruş taban fiyat olarak tespit edildi.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.