Kalkınma planı

Kalkınma planı, Türkiye'de 1963 yılından itibaren devlet tarafından hazırlanarak ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, adalet, vb. konularda gelişme ve kalkınmayı hedefleyen ve kamuda uygulanacak siyaseti belirleyen plandır. En son kalkınma planı 2019-2023 dönemini kapsamaktadır.

Kalkınma planları

 • Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)
 • İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)
 • Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)
 • Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)
 • Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)
 • Altıncı Beş Yılllık Kalkınma Planı (1990-1994)
 • Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)
 • Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)
 • Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
 • On Birinci Kalkınma Planı (2014-2018)
 • On İkinci Kalkınma Planı (2019-2023)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.