Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Türkiye'de ithalatı kısıtlayıp yerli üretimi özendirmek amacıyla 14 Aralık 1929 tarihinde kuruldu. Cemiyetin günümüze de yansıyan en önemli etkinliği "Tasarruf ve Yerli Malları Haftası" kampanyasıdır. (bkz. Yerli Malı Haftası)

Hakkında

15 Aralık 1929'da duyurulan Cemiyet nizamnamesine göre üyelerinin görevi "yerli ürünleri kullanmak ve bu konuda vatandaşları teşvik ederek milli tasarrufa alıştırmak" olarak tanımlanmıştır. Tüm milletvekilleri cemiyetin doğal üyesiydi. Ayrıca isteyen herkes cemiyet üyesi olabilirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, cemiyeti himayesine almış ve cemiyete ilk üye olan kişi olmuştur.

Amaçları

16 Aralık 1929'da toplanan kurul Cemiyetin amaçlarını şu şekilde belirledi:

  • Halkı israfla mücadeleye, hesaplı tutumlu yaşamaya ve tasarrufa alıştırmak
  • Yerli malları tanıtmak, sevdirmek ve kullandırmak
  • Yerli mallarımızın miktarını yükseltmeye, metanet ve zarafet itibarıyla hariçteki memüsili mallar derecesine getirmeğe ve fiyatlarını ucuzlatmağa çalışmak
  • Yerli mallarımızın sürümünü arttırmak

Kurucu üyeleri

Başkan
Üyeler

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.