Birinci Türkiye Ziraat Kongresi

Dünya Ekonomik Bunalımı'nın Türkiye tarımına olumsuz etkileri ve bunun sonucu köylünün daha da yoksullaşması devleti tarımda yeni arayışlara itmişti. 1931 yılinda Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından ülkenin tarımsal sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm yolları önermek amacıyla l. Ziraat Kongresi toplandı. 5 Ocak 1931'de toplanan l. Ziraat Kongresi'nin hazırlıklarına 1930 yılının Eylül ayında başlandı. Ziraat Odaları tarafından tarafından seçilerek, kongreye gönderilen üyelerin yol ve Ankara'daki harcamalarının Özel İdarelerce karşılanması için İktisat Vekaleti'nden Ziraat Müdürlükleri'ne emir gönderildi.[1]

Gündem

 1. İstihsal şartları
 2. Zirai kredi
 3. Zirai vergiler
 4. Fiyat teşekkülü
 5. Satış teamülleri
 6. Standart ve ambalaj meseleleri
 7. Zirai teşekküller
 8. Zirai asayiş
 9. Zirai tahsil ve zirai neşriyat
 10. Nakliye tarifeleri
 11. lktisadi yollar
 12. Muafiyetler ve teşvikler
 13. Zirai kanunlar
 14. Hayvancılık
 15. Umumi meseleler

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.