Epidural abse

Epidural apse, merkezî sinir sisteminin epidural boşluğunda bulunan irin ve bulaşıcı materyallerin toplanması anlamına gelir. Beyin veya omuriliğe komşu olması nedeniyle, epidural apseler zayıflık, ağrı ve felce neden olma potansiyeline sahiptir.

Uzmanlık Nöroloji 

Türleri

Spinal Epidural Apse

Spinal epidural apse (SEA), dura mater ile omurga arasında bir irin veya iltihaplı granülasyon topluluğudur.[1] Halen, SEA'ların yıllık insidans oranının 10.000 hastane başvurusunda 2.5-3 olduğu tahmin edilmektedir. Yaşlanan bir nüfus, invazif spinal enstrümantasyon kullanımındaki artış, diyabet ve intravenöz ilaç kullanımı gibi risk faktörleri olan hasta sayısındaki artış nedeniyle SEA insidansı artmaktadır.[1] SEA'lar ön bölgelere göre posteriorda daha sık görülür ve en yaygın yerleşim yeri epidural alanın daha büyük olduğu ve daha fazla yağ dokusu içerdiği torakolomber alandır.[2][3] SEA'lar erkeklerde daha sık görülür ve en yüksek prevalans, yaşamın beşinci ve yedinci yıllarında olmasına rağmen, her yaşta ortaya çıkabilir.[1]

Kraniyal epidural apse

Kraniyal epidural apse, dura mater ve kraniyal kemik arasında irin ve granülasyon dokusu birikimini içerir. Bunlar tipik olarak (kraniyal kemiğin osteomiyeliti ile birlikte) kulak veya paranazal sinüs enfeksiyonlarından ortaya çıkar. Nadiren uzak enfeksiyon veya enfekte bir serebral venöz sinüs trombozundan kaynaklanabilir. Staphylococcus aureus en yaygın patojendir. Belirtileri alında veya kulakta ağrı, kulaktan veya sinüslerden boşalma, enfeksiyöz alanın üstündeki hassasiyet, ateş, boyun tutukluğu ve nadir durumlarda fokal nöbetleri içerir. Tedavi, antibiyotik kombinasyonunu ve enfekte olmuş kemiğin cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirir.[4]

Kaynakça

  1. Sendi, P.; Bregenzer, T.; Zimmerli, W. (3 Kasım 2007). "Spinal epidural abscess in clinical practice". QJM. 101 (1). ss. 1-12. doi:10.1093/qjmed/hcm100. PMID 17982180.
  2. Darouiche, RO (9 Kasım 2006). "Spinal epidural abscess". The New England Journal of Medicine. 355 (19). ss. 2012-20. doi:10.1056/NEJMra055111. PMID 17093252.
  3. Akalan, N; Ozgen, T (2000). "Infection as a cause of spinal cord compression: a review of 36 spinal epidural abscess cases". Acta neurochirurgica. 142 (1). ss. 17-23. doi:10.1007/s007010050002. PMID 10664371.
  4. Ropper, Allan H.; Samuels, Martin A. (2009). Adams and Victor's Principles of Neurology (Ninth bas.). New York: McGraw Hill. ISBN 9780071499927.

eMedicine'de article/232570

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.