Balkan mutfağı

Balkan mutfağı Balkanlar'ın genelinde belli oranda ortaklıklara sahip bir mutfak kültürüdür. Bu mutfak içinde Balkan ülkelerinin kendisine ait özellikleri vardır ve Akdeniz mutfağından etkilenmiştir.[1] Balkan yemek kültürü Türk, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Macar ve yerel yemek ve pişirme kültürlerinin karışımıdır.[2]

Mutfağın özellikleri

Balkan mutfağının ortak ögelerinden birisi, bütün yapılış çeşitleriyle börektir.

Kültürel kimliğin ortaya koyulmasında Balkan mutfağının ciddi bir form olabileceği öne sürülmüştür.

Bu mutfakla ilgili iki görüş vardır:

1) Balkan bölgesinde yaygın şekilde paylaşılan bir beslenme yapısı vardır.
2) İnsanlar benzer temel yiyecekleri tüketir. Alexander Kiossev'e göre Balkan kimliğinin varlığını ispat etmek için en az iki yol var; ırk özellikleri ve mutfak.

Kiossev'e göre, Balkanlar'ın dışında bulunan bir Balkanlı, başka bir Balkanlı kişiyi yüz özellikleri, yürüyüş tarzı ile genellikle tanır. Mutfak, birçok Balkanlı için bir diğer paylaşılan şeydir. Yine Kiossev'e göre, Balkan mutfağı Osmanlılaştırılmış Fars mutfağından kaynaklanır. Bu mutfağın “doğal” sınırları Zagreb civarında bir yerden çizilebilir. Burası Orta Avrupa mutfak özelliklerinin eklenmeye başladığı sahadır.[3]

Alt mutfak kültürleri

Ortak Balkan mutfağını oluşturan Balkanlar'daki mutfak kültürleri aşağıdaki şekilde belirtilebilir:

Kaynakça

  • Alan Davidson: The Oxford Companion to Food, 2nd. ed. Oxford 2006, Article Balkan food and cookery, p. 53
  • Article Balkan Countries in the Encyclopedia of Food and Drink
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.