Alman tekrar silahlanması

Alman tekrar silahlanması (Aufrüstung), 1930'larda NSDAP tarafından Versailles Barış Antlaşması'nı ihlal eden büyük bir silahlanma gayretiydi. Tekrar güç mücadelesi esnasında Nasyonal Sosyalist Parti, Almanya'nın kayıp ulusal gururunu toparlamaya söz verdi. Parti, Versailles Antlaşması'nın ve Weimar Cumhuriyeti'nin boyun eğmesinin bütün Almanlar için bir utanç olduğunu belirtti ve Alman halkına askeri yeniden silahlandırmayı vadetti.

Heinkel He 111, Versailles Barış Antlaşması'nı gizlice ihlal eden ve gizli Alman tekrar silahlanma gayretinin bir parçası olarak 1930'larda üretilen ve teknolojik olarak ileri olan hava araçlarından biriydi

Aufrüstung, büyük ölçüde gizli bir çalışmaydı. Adolf Hitler, 1933'te Cenevre Silahsızlanma Konferansı'ndan sonra Almanya'nın tekrar silahlanma girişimini başlattığı gibi, Birleşik Krallık da tekrar silah politikasına yoğunlaştı.

Sahip olan bazı büyük endüstriyel şirketler göreneksel ürünlerde uzmanlaşıncaya kadar onların üretim deseninde yenilik getiren fikirleri çeşitlendirmeye ve tanıştırmaya başladı. Tersaneler, örneğin, hava aracını tasarlayan ve inşa etmeye başlayan dalları yarattı. Böylece Alman tekrar silahlanması teknolojik geliştirmelerle özellikle havacılığın alanında ileri için bir fırsatı sağladı.

1936-1939 yılları arasındaki İspanya İç Savaşı, tekrar silahlanma yılları esnasında Alman fabrikaları tarafından üretilen yeni silahların testi için ideal bir yer sağladı. Kondor Lejyonu tarafından General Francisco Franco'nun izniyle İspanyol topraklarında cumhuriyetçi hükûmete karşı Alman seferi kuvvetler test edildi.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.