İslam'da Tanrı

İslam teolojisinde Tanrı (İslam'daki özel ismiyle Allah), her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen yaratıcı ve evrenin hakimidir.[1][2] İslam'da, Tanrı tektir inancı vurgulanır (tevhid).[3] Sıfatlarınca eşi ve benzeri olmayan (vahid), zâti olarak ortaksız, tek ve bir (ehad), merhametli ve her şeye gücü yetendir.[4] İslami öğretilere göre, mekandan, maddeden, şekilden, cinsiyetten bağımsız ve Kuran'a göre "Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Latif'tir, haberdardır." (Kur'an 6:103)[2]

İslam'da, Allah'ın 99 ismi (esma-ül hüsna, anlamı: "En güzel isimler") Allah'ı niteleyen sıfatların isimleşmiş halleri ve farklı özelliklerini belirten isimlerdir.[5][6]

Kaynakça

  1. Gerhard Böwering, God and his Attributes, Encyclopedia of the Quran
  2. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.22
  3. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.88
  4. "Allah." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica
  5. Bentley, David (Eylül 1999). The 99 Beautiful Names for God for All the People of the Book. William Carey Library. ISBN 0-87808-299-9.
  6. Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, Allah
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.