Telekomünikasyonda alan şiddeti

Telekomünikasyonda alan şiddeti serbest uzayda ideal yarım dalga dipolun sağladığı elektrik alanıdır. Dünya üzerinde yansımalar ve engeller sebebiyle elektrik alanı genellikle hesaplanan değerden daha azdır. Ancak, çevresinden yeterince yüksek olan bir anten için hesaplanan değere yakın ölçümler yapılabilir.

Güç yoğunluğu

Şayet bir izotropik (yönsüz ideal) antenden yayınlanan güç G ile gösterilirse; bu anten merkez olmak üzere r yarıçaplı sanal bir küre alanı üzerindeki güç yoğunluğu (metrekare başına düşen güç);[1]

ilişkisiyle verilir.

Güç yoğunluğu ayrıca elektrik alan şiddeti cinsinden de verilir

Burada E elektrik alan şiddeti, Z ise boşluğun empedansıdır.

Bu iki ifade eşitlenirse;

Sayısal değerle

Boşluğun empedansı

Yarım dalga dipolun izotropik antene olan kazancı dir. Bu değerlerle anten gücünün maksimum olduğu yönde alan şiddeti;

Birimler MKS sistemi birimleridir. Watt yerine kilowat, metre yerine kilometre ve volt /metre yerine milivolt /metre kullanılırsa, .[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Reference data for radio Engineers, Howard W.Sams co,Indianapolis, 1956, 27-7
  2. K.H.Kaltbeitzer: Site selection, EBU Techhnical Monograph 3104,Bruxelles,1965, p 30
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.