Gürültü katsayısı

Gürültü katsayısı (Gürültü faktörü, İngilizce :noise factor) telekomünikasyonda bir cihazın gürültüye olan katkısını ifade eden bir çarpandır. Şayet birim kazançları desibel cinsinden ifade ediliyorsa, gürültü katsayısı yerine gürültü sayısı (İngilizce:noise figure) terimi kullanılır .

Cihaz girişinde hem yararlı sinyal hem de Gürültü (parazit) vardır. İkisi arasındaki oran telekomünikasyonda sinyal gürültü oranı (kısaca S/N ) olarak bilinir. Oranın girişte olduğunu belirtmek için i indisi kullanılabilir. Cihaz bu sinyale az da olsa gürültü ekler. Birim çıkışında da sinyal gürültü oranı ölçülür. Bu durumda kullanılan indis o dur. Daha sonra girişteki S/N çıkıştaki S/N oranına bölünür . Bulunan değer birimin Gürültü katsayısıdır. Gürültü katsayısı nf şu şekilde gösterilir.[1]

İdeal gürültüsüz bir sistemde giriş ve çıkıştaki S/N oranları eşit olduğundan Gürültü katsayısı 1 dir. Ancak gerçekte her birim bir ölçüde gürültüye sebep olduğundan girişteki S/N oranı çıkıştakinden daha iyidir ve oran 1 den fazladır.

Gürültü katsayısı ayrıca kazanç (K) ile de ifade edilebilir. Kazanç çıkıştaki sinyal düzeyinin giriştekine olan oranı olduğundan,

Gürültü sayısı

Genellikle sistemlerin gürültü katsayısından çok gürültü sayısı (ya da gürültü kazancı) gösterilir. Bu gürültü kat sayısının desibel cinsinden ifade edilmiş halidir. Gürültü saysısı büyük harfle NF dir.

Logaritma kurallarına göre;

İdeal Gürültüsüz cihazda gürültü sayısı 0 dır. Gerçek cihazlarda ise gürültü sayısının olabildiğince düşük olması istenir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.