Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi

Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi, Türkiye'yi Fransa'da temsil eden en üst diplomatik görevlidir.

Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi
Görevdeki
İsmail Hakkı Musa

15 Kasım 2016'dan tarihinden beri
Atayan Recep Tayyip Erdoğan
Açılışı yapan Moralı Seyyid Ali Efendi
Oluşum 1797
Websitesi Türkiye Cumhuriyeti Fransa Büyükelçiliği

Büyükelçiler

Osmanlı Devleti

Büyükelçi Görev Başlangıcı Görev Bitişi
Moralı Seyyid Ali Efendi 1797 1802
Mehmed Said Galib Efendi 1802 1802
Mehmed Said Halet Efendi 1803 1806
Abdurrahim Muhib Efendi 1806 1811
Mehmed Emin Vahid Efendi 1807 1807
Panayot Argyropoulo Efendi 1811 1816
Mustafa Reşid Bey 1834 1834
Mustafa Reşid Bey 1835 1836
Mehmed Nuri Efendi 1836 1837
Ahmed Fethi Paşa 1837 1839
Mehmed Nuri Efendi 1839 1841
Koca Mustafa Reşid Paşa 1841 1843
Abdünnafi Mehmed Efendi 1843 1843
Mehmed Esad Safvet Paşa 1843 1844
Koca Mustafa Reşid Paşa 1844 1845
Süleyman Refet Paşa 1846 1848
Aleksandros Kalimaki Paşa 1848 1852
Veliyeddin Rifat Paşa 1852 1855
Mehmed Cemil Paşa 1855 1859
Ahmed Vefik Paşa 1859 1861
Veliyeddin Rifat Paşa 1861 1862
Mehmed Cemil Paşa 1862 1865
Mehmed Esad Safvet Paşa 1865 1866
Server Paşa 1872 1873
Zülüflü Ali Paşa 1873 1875
Mehmed Sadık Paşa 1875 1877
Halil Şerif Paşa 1877 1877
Ahmed Arifi Paşa 1877 1878
Mehmed Esad Safvet Paşa 1878 1879
Mahmud Esad Paşa 1880 1894
Yusuf Ziya Paşa 1894 1895
Salih Münir Paşa 1896 1908
Naum Nimetullah Paşa 1908 1911
Mehmed Rifat Paşa 1911 1914

Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçi Görev Başlangıcı Görev Bitişi
Ahmet Ferit Tek* 1921 1923
Fethi Okyar 1925 1930
Münir Ertegün 1930 1932
Suat Davaz 1932 1939
Behiç Erkin 1939 1944
Numan Menemencioğlu 1944 1956
Zeki Kuneralp 1956 1957
Feridun Cemal Erkin 1957 1960
Faik Zihni Akdur 1960 1961
Bülent Uşaklıgil 1962 1965
Namık Kemal Yolga 1965 1966
Nurettin Vergin 1966 1968
Hasan Esat Işık 1968 1973
İsmail Erez 1974 1975
Orhan Eralp 1976 1978
Hamit Batu 1978 1980
Adnan Bulak 1981 1985
Faik Melek 1986 1988
İlter Türkmen 1988 1991
Tansuğ Bleda 1991 1998
Sönmez Köksal 1998 2002
Uluç Özülker 2002 2005
Osman Korutürk 2005 2009
Tahsin Burcuoğlu 2010 2014[1]
Hakkı Akil 14 Nisan 2014[2] 1 Eylül 2016
İsmail Hakkı Musa 15 Kasım 2016 Görevde

(*) TBMM temsilcisi

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.