Steril nötrino

Steril nötrinolar, sadece yerçekimi yoluyla etkileşime giren ve Standart Modelin temel etkileşiminden hiçbiriyle etkileşime girmeyen varsayımsal parçacıklardır.

Steril nötrino terimi, onları zayıf ± + bir izospin yükü taşıyan Standart Modeldeki bilinen aktif nötrinolardan ayırmak için kullanılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.