Sevinç

Sevinç içinde bulunduğu durumdan tam anlamıyla hoşnut olma duygusudur.

Sevinç

Mutluluk ve sevinç kavramları birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Ancak mutluluk daha çok iyi bir yaşam tarzı ve halinden memnun olmayı ifade eder. Sevinç ise bir insanın geçici olarak hissettiği hoş bir duygudur. Mutlu olmayan bir kişi bile olumlu bir gelişme karşısında geçici olarak sevinç duygusu hissedebilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.