Halinden memnunluk

Halinden memnunluk, bir insanın bulunduğu fiziksel ve ruhsal durumdan hoşnut olma duygusudur. Bu duyguya sahip olan kişi kendini kaygı, ihtiyaç veya arzu duygularından arınmış hisseder. Sevinç ve mutluluk kavramlarına kıyasla daha kendi halinde bir hoşnutluk hâlidir. Kişiyi rahatsız edecek kuvvetler azaltılmış ve bir denge hâline ulaşılmıştır.

Genellikle halinden memnunluk geçici bir duygudur ve birçok dine göre ancak ölümden sonra tam anlamıyla elde edilebilir.

Hâlinden memnunsuzluk genellikle kişinin durumunu başkalarıyla karşılaştırması ve bu karşılaştırmadan olumsuz bir sonuca varması sonucu ortaya çıkar. Hâlinden memnun olmak için ya durumunu değiştirmek ya da beklentileri aza indirgeyerek durumundan memnun hale gelmek gereklidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.