Rıfkı Refik Pasin

Rıfkı Refik Pasin, (d. 1890, İstanbul) - (ö. 12 Temmuz 1972), Türk siyasetçi.

Sorbonne Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. İşkodra Sultanisi tarih, Mercan İdadisi Tarih ve Coğrafya, İstanbul İdadisi coğrafya öğretmenlikleri, Büyük Reşit Paşa Numune mektebi müdürlüğü, Darülfünun medresesi İlmi Asar-ı Atika Öğretmen Muallimliği, Ticaret Mektevi Âlisi İktisadi Coğrafya öğretmenliği, Hariciye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü Fransızca mütercimliği, İzmir Erkek Lisesi Fransızca Öğretmenliği, Hariciye Vekaleti Şehbenderlik Umum Müdürlüğü 2.Şube Başkatipliği, Brüksel maslahatgüzarlığı 2.katipliği, Roma Büyükelçiliği 2.Başkatipliği, Atina Elçiliği Başkatipliği, Hariciye Vekaleti merkez teşkilatında Şube Müdürlüğü, Berlin Büyükelçiliği müsteşarlığı, Beyrut Başkonsolosluğu, VII.Dönem Ağrı milletvekilliği ve Suudi Arabistan Cidde büyükelçiliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.[1]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.