Q

Türki alfabeler içerisinde Tatarca’da ve Azerice´de kullanılır. Anadolu Türkçesindeki gırtlağa yakın olarak çıkarılan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türki dillerde ise yine kalın K sesine yakın olarak gırtlaktan çıkarılan kalın bir G sesini karşılar. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ağızlarında yaygın olarak kullanılır. Azerbaycan Türkçesinin resmi harflerinden birisidir. Arapçadaki Kaf (ق) harfini karşılar. Örneğin: Qadın (Kadın) sözcüğünün okunuşu "Gadın" şeklindedir. Baştaki G sesi gırtlaktan ve kalın bir tonla söylenir. Kimi lehçelerde ise ve bu sese oldukça yakın olan kalın gırtlaksı bir K sesi olarak okunur ve söylenir (, Ķ). Başkurtça'daki Ҡалын (Kalın) sözcüğünün çevirisi Qalın olarak yapılır ve okunuşu Qalın (Kalın/Galın) biçimindedir. Celadet Ali Bedirhan’ın standart Kürtçe alfabedesinde, sessiz küçükdil ünsüzünün sesini (kalın <i>k</i>’yı) vermek için kullanılır. Baştaki K sesi gırtlaktan ve kalın bir tonla söylenir. Tunus ve Cezayir Arapçasında Türkçedeki gırtlaktan söylenen G harfine benzeyen bir sesi karşılamak için üç noktalı ڨ harfi kullanılır.

Latin alfabesi
Qq harfi
Q q
Q q

Qq Türk alfabesinde bulunmayan bir harftir.

Batı dillerinde

Genel olarak K sesi vermesine rağmen birçok dilde kendisinden sonra U harfi gelmesi gerekir. Bu durumda ise [[[kʷiː]]] sesi verir. Mesela Latincedeki qui ile cui arasındaki fark da bu şekilde açıklanabilir. Azerice'de kalın bir G sesi vermek için kullanılır. Bunun haricinde Arnavutça'da da kullanımından sonra K sesi gelmesi gerekmez. Harfin adı Türkçe olarak Ku veya şeklinde söylenebilir. Türkçede günlük kullanımda Q yaygınlık kazanmamıştır.Lazca da bulunur.

Ayrıca bakınız

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış Q harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.