harfi hırıltılı Fransızcada, İspanyolcada ve Portekizcede bağlaç olarak yer alan bir harftir. Bu dillerde resmî alfabeler içerisinde ayrı bir harf olarak sayılmaz.

Ayrıca bakınız

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.