O

Oo, Türk alfabesinin 18. harfidir. Latin alfabesinin ise 15. harfidir. Öz Türkçede sözcük köklerinde birinci heceden sonra O harfi bulunmaz. Ön ek ve son eklerden hariç içinde birinci heceden başka yerde O harfi geçen tüm sözcükler yabancı kökenlidir.

Latin alfabesi
Oo harfi
O o
O o

İlk hecede bulunma durumu

Okul

Orman

Son ek olarak

Yapıyor

Gidiyorsun

Ön ek olarak

Mosmor

Koskocaman

Yabancı kökenli sözcük

Psikoloji

Telefon

Ayrıca O Türkçede, tek başına iken üçüncü tekil şahıs zamiri, işaret zamiri ve işaret sıfatı olarak kullanılır.

O dün gitti.

O bu sabah kapıya bırakılmış.

O kitabı istiyorum.

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış O harfi
ÓóÒòŎŏÔôỐốỒồỖỗỔổǑǒÖöȪȫŐőÕõṌṍṎṏȬȭȮȯȰȱØøǾǿǪǫǬǭŌōṒṓṐṑỎỏȌȍȎȏƠơỚớỜờỠỡỞởỢợỌọỘộƟɵ

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.