Planck gerilimi

Planck gerilimi (VP), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde gerilim birimidir.

Planck gerilimi şöyle ifade edilir:

1,04295 × 1027 V (Denklem I)

Burada:

; Planck enerjisi,
; Planck yükü,
; Planck zamanı,
; indirgenmiş Planck sabiti,
; bir vakumdaki ışık hızı,
; yerçekimi sabiti,
; vakum yalıtkanlık sabiti,
; pi sayısı.

Türetimi

Önce sırasıyla Planck enerjisi ve Planck yükününün ifadelerini yazalım:

(Denklem I)'e göre Planck gerilimi, Planck enerjisinin Planck yüküne bölümüdür.

. Burada (Denklem I)'i elde ettiğimize dikkat edin.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.