Planck gücü

Planck gücü (PP), Planck enerjisi bölü Planck zamanıdır. Bu aşırı derece büyük bir birimdir. Hatta gama-ışın patlamasında açığa çıkan güçten bile daha büyüktür. Bilinen en büyük ışık akısı (1 × 1045 W) bile, Planck gücünün onmilyonda biri kadar bile değildir.

Planck gücü, fiziksel olarak şöyle ifade edilir:

3,62831 × 1052 W'tır.

Burada:

G = yerçekimi sabiti
c = bir vakumdaki ışık hızı

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.