Planck empedansı

Planck empedansı (ZP), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde elektrik direnci birimidir. Planck empedansı, doğrudan boşluğun empedansına (Z0) bağlıdır ve değeri Z0 bölü 4πdir. Vakum yalıtkanlık sabiti ε0'ı normalleştirmek için, Planck empedansı yerine Coulomb sabiti (1/(4πε0)) değil de Planck yükü kullanılır. Böylece Planck empedansı vakumun empedansının karakteristiğini tanımlayabilir.

Planck empedansı şöyle ifade edilir:

29,9792458 Ω

Burada:

; Planck gerilimi,
; Planck akımı,
; Planck yükü,
, indirgenmiş Planck sabiti
; bir vakumdaki ışık hızı,
; vakum yalıtkanlık sabiti,
; vakum yalıtkanlık sabiti,
; boşluğun empedansı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.