Organel

'Organel, hücre içerisinde bulunan kendi içinde özelleşmiş yapılardır. Vücut için organ ne ise hücre için de organel olduğu düşüncesiyle organ sözcüğüne Fransızca küçültme eki olan -el eklenerek oluşturulmuştur.

Özellikle karmaşık yapıdaki ökaryotik hücrelerde birçok organel çeşidi bulunur. Organeller mikroskobun bulunuşundan sonra gözlemlenmeye ve tanımlanmaya başlanmıştır. Bazı hücrebilimcilerin savlarına göre birçok büyük organelin endosimbiyotik bakterilerden köklendiği öne sürülür.

Bu sava göre diğer organellerin de endosimbiyotik kökleri olduğu öne sürülür. Ancak bu sav bilim çevrelerinde genelde kabul görmemiş ve doğrulanmamıştır.

Temel ökaryotik organeller tablosu

Organel Görevi Yapısı Bulunduğu Yapılar DNA, RNA
Kloroplast (plastit)fotosentezçift kat zarlıbitkiler, öglenalarvar
Endoplazmik retikulummadde iletimitek kat zarlıbütün ökaryotlaryok
Golgi aygıtımadde depolama, paketleme, salgılamatek kat zarlıbütün ökaryotlaryok
Mitokondrienerji üretimiçift kat zarlıçoğu ökaryotlarvar
Kofulmadde depolama ve homeostaztek kat zarlıökaryotlaryok
Ribozom Protein Sentezi zarsız bütün canlılarda sadece RNA
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.