Koful

Koful, sitoplazmada bulunan içi sıvı dolu boşluklardır. Vakuol de denilen koful, bütün bitkiler ve mantarlar ve bazı protistalar ve hayvanlar [1] ile bazı bakterilerde [2] bulunur.

Tipik bir hayvan hücresinin yapı taşlarını (Organellerini) gösteren çizimi. :
(1) Çekirdekçik
(2) Çekirdek
(3) Ribozomlar (küçük noktalar)
(4) Vezikül
(5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER)
(6) Golgi aygıtı
(7) Hücre iskeleti
(8) Granülsüz endoplazmik retikulum
(9) Mitokondriler
(10) Koful
(11) Sitoplazma
(12) Lizozom
(13) Sentrozom içindeki Sentriyoller

Koful zarına tonoplast,koful sıvısına ise tonoplazma denir. Genç bitki hücrelerinde sayıca çok ve küçük, yaşlı hücrelerde ise sayıca az ve büyüktürler.

6 çeşit koful vardır : besin kofulu, sindirim kofulu, salgı kofulu, depo kofulu, boşaltım kofulu ve kontraktil koful. Besin kofulları sindirim, kontraktil kofulları ise su dengesini sağlamada rol alırlar.

Koful hayvan hücresinde çok ama küçük, bitki hücresinde az ama büyüktür. Yaşlı bitkilerde koful, hücrede daha çok yer kaplar.

Kofullar; endoplazmik redikulum, hücre zarı, golgi cisimciği veya lizozomdan oluşabilir.

Kaynakça

  1. Venes, Donald (2001). Taber's Cyclopedic Medical Dictionary (Twentieth Edition), (F.A. Davis Company, Philadelphia), p. 2287.
  2. http://www.springerlink.com/content/b23m0r26770x8206/ 29 Eylül 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Microbiology Monographs Volume 1/2006 Vacuoles Heide N. Schulz-Vogt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.